Velkommen til Foreningen for frivillige ved Hospice. Hjemmesiden er et værktøj for frivillige ved hospice, som følger netværket omkring foreningen.

 

 

SENESTE NYT


NY BESTYRELSE FOR FORENINGEN

Der er ny bestyrelse i foreningen, med kendte ansigter.

Fra venstre: Solveig Kalia, Margit Uhrskov Johansen, Kirsten Pedersen, Susanne Tang, Marianne Harboe

Tak til den afgående bestyrelse, som ses på billedet herunder.

Fra venstre: Sven Erik Madsen, Ida Rasmussen, Annie Frederiksen, Gerda Lausten, Susanne Tang, Poul Erik Møller (Anni  Stubberup var ikke til stede)

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018

Se indkaldelsen her


ARTIKEL TIL NORDISK TIDSSKRIFT OMSORG NR. 3 OKTOBER 2017

Hermed en artikel som Marianne Harboe og Hans Dal blev opfordret til at skrive til det nordiske tidsskrift for palliativ medicin se artiklen her


DATO FOR GENERALFORSAMLING 2018

Torsdag den 3. Maj 2018 i Odense


INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. NOVEMBER 2017

Se indkaldelse med dagsorden her


KUNSTNERE I HOSPICE ER BLEVET DIGITALE

Se hjemmesiden ved at klikke her kunstnereihospice.dk


SÅ ER DER REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2017

Se referatet ved at klikke her

BESTYRELSEN HAR MODTAGET ET INDLÆG FRA ET AF VORES MEDLEMMER AF FORENINGEN

Kære alle bestyrelsesmedlemmer

Tak for generalforsamlingen og jeres store arbejde året igennem. Jeg er meget glad for at være medlem og deltage i de ting, som I tilrettelægger. Jeg skriver dette for at tilkendegive min undren over tonen og tilgangen til emnerne på mødet fra en del af forsamlingen.
Jeg mener, at det må være enhver generalforsamlings formål at debattere de fremlagte emner på en konstruktiv måde, så bestyrelsen kan få noget med tilbage, som den kan arbejde videre med i det kommende år. Her oplevede jeg desværre, at en del af forsamlingen havde misforstået opgaven og brugte mødet til at småbrokke sig og finde fejl over mødets afvikling.
Det er jo en forening af frivillige, som vil det bedste i samvær med andre – det bør vi huske hinanden på!
Med ønsket om fortsat god arbejdslyst!
Jessie Frese
Sankt Lukas


OPDATERING GENERALFORSAMLING 2017

Tak for jeres tilmeldinger til generalforsamling onsdag d. 10. maj 2017. Vi nærmer os sidste dag for tilmelding, som er søndag d. 30. april 2017.

Generalforsamlingen er for alle medlemmer af Foreningen af frivillige ved Hospice, som har indmeldt sig og betalt kontingent for 2017.

Fristen for indkomne forslag til generalforsamling er udløbet, og der er kommet et forslag, som fremgår af denne mail.

Forslag til generalforsamling den 10. maj 2017

Forslag til og drøftelse af, hvordan vi sikre foreningens fremtid !

Begrundelse: Yderlige begrundelse ved generalforsamlingen og fordi foreningens fremtid ligger mig på sinde.

V/Tove Nielsen 

Sct. Lukas Hospice

24. april 2017

Venlig hilsen og på glædeligt gensyn

Annie Frederiksen
Formand


INKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2017

Kan ses her


REFERAT FRA NETVÆRKSMØDET SJÆLLAND D. 22. MARTS 2017

Referatet kan ses her


KONTINGENT FOR 2017

Klik her for at hente information om kontingent for 2017 fra kasserer Susanne Tang


DAGSORDEN NETVÆRKSMØDE HOSPICEGÅRDEN FILADELFIA

Der er kommet dagsorden til netværksmødet d. 22. marts 2017 se mere ved at klikke her


FORENINGEN ER KOMMET PÅ FACEBOOK

Gå ind og blive medlem af gruppen via knappen her:


NETVÆRKSMØDE SJÆLLAND 22. MARTS 2017

Ser mere via linket her


FANTASTISK DAG PÅ HOSPICEGÅRDEN FILADELFIA

På hospicegården Filadelfia havde vi en fantastisk dag i selskab med Carsten Knudsen den 25 oktober. Det blev en fest! Sang og sjove historie blandet sammen med opfordring til at deltage selv. 

Patienter, pårørende og en del frivillige morede sig kosteligt. Det hele sluttede med kaffe og frivillig Helles skønne rødbedekage, som vi nød i selskab med Carsten fra De nattergale. Stor tak til ham for denne oplevelse.

        carsten1        carsten2

GENERALFORSAMLING 2017 AFHOLDES D. 10. MAJ I ODENSE

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Generalforsamlingen afholdes på Odin park i odense


REFERAT FRA NETVÆRKSMØDET PÅ HOSPICE SØNDERJYLLAND

Referatet kan ses her

REFERAT FRA STØTTEFORENINGENS FEST FOR HOSPICE SJÆLLAND 9.SEPTEMBER 2016

Referatet kan ses her

MUSIK PÅ SKT. LUKAS

En smuk eftermiddag i september kom Eddie Skoller på besøg med sin guitar og sange man kunne synge/nynne med på. Vi fik også nogle små historier ind imellem. Det var til stor glæde for alle gående, siddende og liggende patienter venner pårørende og besøgende og der var mange.

eddieskollerjpg

Tak til Eddie Skoller

MERE MUSIK PÅ SKT. LUKAS

Maria og de to døtre tilsammen Corde di Giola

havde et pitstop i København, de kom en tidlig aften hvor de spillede og sang deres smukke sange i solnedgangen. Igen en oplevelse for alle der hørte og deltog, tak til de tre.

doetre

DER ER KOMMET NYT UNDER “LITTERATUR” 

Der er kommet anbefalinger af litteratur fra nogle af foreningens medlemmer. De er lagt ind under punktet “Litteratur”, god læselyst.

INVITATION TIL STØTTEKONCERT 9. SEPTEMEBER 2016

Der afholdes støttekoncert til fordel for Hospice Sjælland se mere om arrangementet her 


En stjernestund med Anne Marie Hansen på Hospice Søholm, med dejlige sange på programmet.

omvendt


REFERAT FRA NETVÆRKSMØDET 8. JUNI 2016 SCT. LUKAS

Referatet fra netværksmødet er nu tilgængeligt ved at følge dette link


Web-ansvarlig er føjet til kontaktlisten

Oplysningerne kan ses ved at ved at følge dette link


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2016

Referat fra GENERALFORSAMLING og ÅRSMØDE 2016
er nu tilgængeligt ved at følge dette link.

Tove Nielsen gennemgik beretningen.

Tove Nielsen gennemgik beretningen.

Glædeligt at se så mange til generalforsamlingen.

Glædeligt at se så mange til generalforsamlingen.