Velkommen til Foreningen for frivillige ved Hospice. Hjemmesiden er et værktøj for frivillige ved hospice, som følger netværket omkring foreningen.

Seneste nyt

DER ER KOMMET NYT UNDER “LITTERATUR” 

Der er kommet anbefalinger af litteratur fra nogle af foreningens medlemmer. De er lagt ind under punktet “Litteratur”, god læselyst.

INVITATION TIL STØTTEKONCERT 9. SEPTEMEBER 2016

Der afholdes støttekoncert til fordel for Hospice Sjælland se mere om arrangementet her 


En stjernestund med Anne Marie Hansen på Hospice Søholm, med dejlige sange på programmet.

omvendt


REFERAT FRA NETVÆRKSMØDET 8. JUNI 2016 SCT. LUKAS

Referatet fra netværksmødet er nu tilgængeligt ved at følge dette link


Web-ansvarlig er føjet til kontaktlisten

Oplysningerne kan ses ved at ved at følge dette link


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2016

Referat fra GENERALFORSAMLING og ÅRSMØDE 2016
er nu tilgængeligt ved at følge dette link.

Tove Nielsen gennemgik beretningen.

Tove Nielsen gennemgik beretningen.

Glædeligt at se så mange til generalforsamlingen.

Glædeligt at se så mange til generalforsamlingen.


 Kontingent for 2016

Screen Shot 2016-01-06 at 10.06.05 AM

Klik på linket for at hente information om kontingent 2016 fra kasserer Susanne Tang.