Retningslinjer for afholdelse af netværksmøder

Netværksmøder afholdes af foreningens medlemmer i samarbejde med værtshospice.

Praktiske retningslinier for afholdelse af netværksmøder.

Netværksmøder er for medlemmer af Foreningen af Frivillige ved Hospice, og dem der overvejer at blive det. Hensigten er at udveksle erfaringer og danne et netværk mellem de frivillige på landets hospicer.

Foreningen har opdelt landet i 3 regioner, for at så mange som muligt fra hver region kan få mulighed for at deltage i et netværksmøde. Desuden har hver region en kontaktperson fra bestyrelsen.

1. Region Nord:

Nord og Midtjylland:

Vendsyssel Hospice, Kamellianegården Aalborg, Hospice Limfjorden, Randers Hospice, Hospice Djursland, Hospice Søholm, Gudenå Hospice, Kamillius Hjørring/Brønderslev/Jammerbugten.

Kontaktperson: Kirsten Pedersen tlf. 97521610/29822811

Mail: kirstenpedersen@mail.tele.dk

2. Region Syd:

Sydjylland og Fyn:

Anker Fjord Hospice, Sct. Maria Hospice, Hospice Sydvestjylland, Hospice Sønderjylland, Hospice Fyn, Hospice Sydfyn.

Kontaktperson. Gerda Lausten tlf. 20344806

Mail: gela@dlgmail.dk

3. Region Øst:

Sjælland Lolland-Falster:

Arresødal Hospice, Hospice Søndergård, Sct. Lukas Hospice, Palliativ Med. Afd. Bispebjerg, Diakonissestiftelsens Hospice, Hospice Sjælland, Hospicegården Filadelfia, Svanevig Hospice.

Kontaktperson: Annie Frederiksen tlf. 25722388

Mail: anniefrederiksen@live.dk

Planlægning af netværksmøder:

Det er foreningens frivillige medlemmer ved et hospice, evt. i samråd med stedets hospice, der tager initiativet til at arrangere møderne og hvad de skal indeholde. Mødet skal nødvendigvis ikke afholdes på et hospice. Der findes måske et sognehus eller lignende, der kan benyttes eller lejes. – Det er indholdet og samværet af mødet, der har betydning.

Frivillige koordinatorer kan inviteres med som gæster.

Man finder en dato, et sted og et tema. – Kontaktpersonen tages med på råd og deltager i mødet. Med et fast punkt på dagsordenen: Foreningsinfo.

Invitationerne sendes ud til den pågældende regions medlemmer, foreningens formand og den der står for hjemmesiden ( pt. Kasserer Susanne Tang)

Medlemmerne kan evt. tilmelde sig efter ”Først til mølle” eller et vist antal pr. hospice, det bestemmer det hospice, der står som værter.

Vi tilsigter, at hver region afholder mindst et netværksmøde om året.

Arrangørerne skriver referat og tager billeder fra mødet, som sendes til foreningens formand. Derefter bliver det lagt på hjemmesiden.

Foreningen yder tilskud til arrangementet på op til kr. 3000, – som f.eks. til foredragsholder, let fortæring eller evt. lokaleleje. – Der tages naturligvis med tak imod gratis foredragsholder eller andet. I tilfælde af at de 3000 kr. ikke slår til, kan der, gennem kontaktpersonen, ansøges om yderligere støtte, 14 dage før mødet afholdes.

En specificeret opgørelse af udlæg til mødet, vedlagt bilag, samt reg. og kontonr. hvortil beløbet skal overføres og sendes til kasserer Susanne Tang, Dyrehavevej 19, 2930 Klampenborg.

Transportskemaer fra mødet sendes ligeledes til kassereren. – der henstilles så vidt muligt til samkørsel og man skal være medlem af foreningen, for at få sin transport dækket.

Ønskes der flere oplysninger, kontaktes regionens kontaktperson enten på mail eller tlf.