Indmeldelse

For 2018 er kontingentet 100 kr.
Kontingentet gælder for kalenderåret, så jo før du får meldt dig ind, jo mere får du ud af det.

Eventuelle spørgsmål vedrørende foreningen til
Formand Marianne Harboe på mail:maha@harboedal.dk

Indmeldelse kan pt. ske via kontakt til foreningens formand via mail, se mailadresse ovenfor.
Indbetaling på foreningens konto: Reg. Nr. 1551 Konto 3719174604

Send os endelig ændringer, når de forekommer.

Indmeldelse og indbetaling skal ske samme dag

Venligst skriv i tekstfeltet (ikke som besked) hvilket hospice du kommer fra.
Du er medlem af foreningen, når du har indbetalt.