Indmeldelse

For 2018 er kontingentet 100 kr.
Kontingentet gælder for kalenderåret, så jo før du får meldt dig ind, jo mere får du ud af det.

Eventuelle spørgsmål vedrørende foreningen til
Foreningens formand Marianne Harboe på info@harboedal.dk

Indmeldelse kan pt. ske via kontakt til foreningens kasserer Susanne Tang på mail: poten@post.tele.dk.
Husk at anføre fulde navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og hvilket hospice du er tilknyttet.
Indbetaling på foreningens konto: Reg. Nr. 1551 Konto 3719174604 – husk at skrive navn på overførslen.

Send os endelig ændringer, når de forekommer.

Indmeldelse og indbetaling skal ske samme dag

Venligst skriv i tekstfeltet (ikke som besked) hvilket hospice du kommer fra.
Du er medlem af foreningen, når du har indbetalt.