3. april 2019 – Netværksmøde Sct. Maria Hospice i Vejle

Kære medlemmer og koordinatorer

Velkommen til netværksmøde/temadag på Sct. Maria hospice, hvor vi får besøg af musikterapeut Marie Falk og sygeplejerske Marianne Jørgensen.

”Min arbejdsdag på Sct. Maria Hospice” ved Marie Falk. Hvad er musikterapi egentlig? Baggrunden for brug af musikterapi i den palliative indsats samt caseeksempler og levende musikeksempler.

”Delirium, – en forvirrings tilstand hos patienten” oplæg ved Marianne Jørgensen.

Der vil – hvis der på dagen er mulighed for det – blive en rundvisning på hospice.

Tilmelding:
I bedes tilmelde jer til os begge:
Solveig: solveig-kalia@hotmail.com
Jytte: jyttepeter@toftdal.dk
Tekst: Undertegnede ønsker at deltage i netværksmøde på Sct. Maria Hospice onsdag den 3. april. Dernæst bedes du oplyse hvilket hospice, du kommer fra, dit tlf. nummer og dit navn.

Der er plads til 40, og alle får besked, om de er på deltagerlisten. I vil blive noteret efter første til mølle princippet, og tilmelding skal ske senest den 22. marts. Derefter får I deltagerliste og program for kurset. Medlemmer får kurset og transport betalt af foreningen.

Hold jer I øvrigt orienteret om foreningen på hjemmesiden: www.hospicefrivillige.dk

Med venlige hilsner

På Sct. Maria hospice og ”Foreningen af Frivillige ved Hospice” vegne.

Områdeleder Solveig Kalia og Frivillig Jytte Toftdal
Vi ser frem til en hyggelig og givende dag sammen.

Se invitationen her, netværksmøde 3.4.19

Download