20. marts 2019 Netværksmøde Hospice Sjælland

20. marts 2019 Netværksmøde Hospice Sjælland

Indbydelse og tilmelding kommer senere. Der vil være mulighed for at vælge frit, hvor man ønsker at deltage.