OBS! ny dato 13. marts 2019 Netværksmøde Hospice Sjælland

13. marts 2019 Netværksmøde Hospice Sjælland

Se Invitation til Hospice Sjælland workshop her

Kære medlemmer og koordinatorer

Vi håber nogle af Jer har lyst til at deltage i workshoppen, hvor vi vil arbejde med malekassens udstyr. Vi vil også drøfte, hvilke aktiviteter patienter og pårørende tilbydes i jeres hospice, samt overvejelser af etisk og praktisk art. Trille Abel – frivillig på Hospice Sydfyn og Marianne Harboe – foreningens formand, er ledere af workshoppen.

Onsdag d. 13.marts 2019 – kl. 09.30 til ca.16

Hos Trille arbejder I abstrakt i små formater på spontan og meditativ vis.
Hos Marianne fabulerer I over blomsten som motiv og eksperimenterer med malematerialer og collage med henblik på at lave “kærlige hilsner” mellem patienter og pårørende.

Deltagerne er i to grupper på skift hos os begge. Alle kan være med,… du behøver ikke være kunstner!- Vi skal tale, tegne og male sammen, og vi håber, I får inspiration, som I vil fortsætte med at afprøve I eget hospice.
Vi ved naturligvis, at kun et fåtal på hospice kan få glæde af det kreative, men hver enkelt, der får en god oplevelse, mener vi, er det hele værd.

Tilmelding
I bedes tilmelde jer til os begge:
Marianne: info@harboedal.dk – Trille: trille@svendborgmail.dk Tekst: Undertegnede ønsker at deltage i netværksmøde på Hospice Sjælland onsdag den 13.marts. Dernæst bedes du oplyse hvilket hospice, du kommer fra, dit tlf.nummer og dit navn.
Der er plads til 25, og alle får besked, om de er på deltagerlisten. I vil blive noteret efter først til mølle princippet, og tilmelding skal ske senest den 1.marts.

Derefter får I deltagerliste med nærmere beskrivelse af kurset. (Kursus og transport er gratis for medlemmer)

Hold jer I øvrigt orienteret om foreningen på hjemmesiden: www.hospicefrivillige.dk

Med venlige hilsner
På Hospice Sjællands og “Foreningen af Frivillige ved Hospice” vegne
Trille Abel og Marianne Harboe
Vi ser frem til en hyggelig og givende dag sammen