Indmeldelse

For 2022 er kontingentet 100 kr.

Kontingentet gælder for kalenderåret, så jo før du får meldt dig ind, jo mere får du ud af det.

Eventuelle spørgsmål vedrørende foreningen kan ske til Foreningens formand Marianne Harboe på info@harboedal.dk

Indmeldelse kan ske via kontaktformularen herunder:
Indbetaling på foreningens konto: REG. NR. 1551 KONTO 3719174604
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN OG NAVNET PÅ DIT HOSPICE

Send os endelig ændringer, når de forekommer.

    Indmeldelse og indbetaling skal ske samme dag

    Du er medlem af foreningen, når du har indbetalt.