Retningslinier for ansøgning om økonomisk støtte til kurser

Ansøgeren skal have betalt medlemskontingent de sidste to år. Ansøgningen skal begrundes og være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før kursets start, så bestyrelsen kan nå at tage stilling og svare. Der kan ydes tilskud til såvel transport som selve kurset, hvis det af bestyrelsen skønnes at have relevans for den frivilliges arbejde i hospice. Det søgte kursus´ pris og transportudgifter skal dokumenteres, og man kan søge til begge dele eller kun det ene beløb.

Vær i øvrigt opmærksom på mange gratis frivilligkurser, der udbydes af ”Center for Frivilligt Socialt Arbejde”.

Ansøgning sendes til formand Marianne Harboe (info@harboedal.dk),
Søvej 15, 2930 Klampenborg

Med venlig hilsen

Bestyrelsen