Tilbud om Kurser

Center for Frivilligt socialt arbejde har en række gratis tilbud på kurser fyraftensmøder og konferencer, som vi meget gerne formidler videre – Se mere og tilmeld dig på:

http://www.frivillighed.dk/Aktiviteter/Kurser+og+konferencer

Og som sædvanlig gælder det om at være hurtig med tilmeldingerne. Der er mange om buddet.