Tidligere Arrangementer

Referat fra inspirationsdagen 14. september 2023

Mødet blev afviklet i de smukkeste omgivelser på Herthadalen i annekset, der hedder Pavillonen.
Vi startede med en sang akkompagneret af Hans Dal og Lena Løbner.
Marianne Harboe bød velkommen og fortalte kort om foreningens start i 2009. Indtil 2022 har der været afholdt 2- 3 årlige temamøder. Samtidig blev Hans Dal præsenteret, som startede ”Kunstnere i Hospice, hvor nu over 100 kunstnere over hele landet optræder.
Lena Løbner har genoplivet vores Facebookgruppe: ”Foreningen af Frivillige ved Hospice”
Dagens foredragsholder/inspirator var psykolog Bo Snedker Boman. Vi har haft glæden af Bo tidligere, og forventningerne var høje…. og blev i den grad indfriet.
Dagens tema var ”Ordskælv – jordskælv”
Bo startede med at tale om de frivilliges rolle i arbejdet på Hospice. Vi er en gruppe, der er med til at ikke-professionalisere palliation.
Under hele foredraget kom mange deltagere med input og spørgsmål, der var med til at gøre foredraget levende.
Denne dag var der speciel fokus på BEKYMRINGER, EMPATI, SELVVÆRD og UTILSTRÆKKELIGHED. Begreber, der blev vendt og drejet. For mange en øjenåbner og en eftertænksomhed i, hvad vi hver især lægger af forståelse i begreberne.
En case, der handlede om bekymringer, blev oplæg til drøftelse i små grupper.
Efter den dejlige frokost, som for de fleste blev nydt udendørs, forsatte Bo med sin fantastiske entusiasme om ord og begreber. Han formår at ”fange” deltagerne trods det, at vi kommer fra så mange forskellige erhverv og har forskellige vinkler på livet. Det er også meget tydeligt at han mærker, hvad vores rolle som frivillige på hospice er.
Den endelige opsummering var afslutningen på en dag med mange ord, tanker og teori, der går op i en højere enhed. Efter en runde, hvor alle havde mulighed for at få ordet, stod det klart, at der var skabt stof til eftertanke og flere følte sig berørt i løbet af dagen. Der kom mange positive tilbagemeldinger på en fantastisk dag.
Bo Snedker Boman levede op til de høje forventninger!
Bo Snedker Boman:
”UTILSTRÆKKELIGHED er grobund for angst og bekymringer
Alle BEKYMRINGER handler om kærlighed!
Det er fantastisk, vi kan bekymre os og føle smerte overfor dem vi elsker. Vi skal ikke forvente at arbejde os ud af bekymringer. Det kan ikke lade sig gøre og det kan føre til, at vi føler os “forkerte.”
Inspiratiomortennsdagen sluttede med kaffe og kage på den skønne terrasse. Allersidst får vi en dejlig koncert med Lena Løbner og Hans Dal. Marianne Harboe læser en lille og meget sød historie for os.
Jette Vest

Generalforsamling 19. maj 2021 i Vejle Centerhotel


Netværksmødet på Hospice Limfjord den 17. september 2020


Netværksmødet på Hospice Søholm den 29. oktober 2019

detaljeret referat af netværksmødet


Netværksmødet på Sct. Maria Hospice i Vejle 3. april 2019

detaljeret referat af netværksmødet

Underholdning af musikterapeut Leif Rasmussen og Sygeplejerske Inge Rosenberg
Underholdning af musikterapeut Leif Rasmussen og Sygeplejerske Inge Rosenberg
En lækker frokost
En lækker frokost
Lyttede til foredrag af hospiceleder Charlotte Pugh
Lyttede til foredrag af hospiceleder Charlotte Pugh
Hyggelig snak ved borderne
Hyggelig snak ved borderne

Netværksmøde den 10. september 2015, Region midt/nord i Randers

I mødet deltog 27 personer fra 7 hospice

program for dagen
Efter rundstykker og kaffe bød Anni Stubberup fra Randers velkommen, og hun blev efterfulgt af Kirsten Pedersen fra Foreningen af frivillige ved hospice. Kirsten bragte en hilsen fra formanden, der desværre ikke kunne være til stede, og Kirsten omtalte Kunstnere ved hospice, som er et tilbud til hospice, et initiativ, som foreningen står bag.
Herefter så vi filmen ”en god død”, som er optaget på Hospice Søndergård i Måløv. Filmen følger tre kvinder sidste dage. Filmen kan ses på En god død.
Filmen viser, hvad der foregår bag de lukkede døre, der hvor de frivillige ikke kommer.
Efter filmen var der tid til at snakke om filmen og som det ofte går, når engagerede frivillige er sammen, drejede samtalerne sig hurtigt om, hvad gør vi i daglig praksis.

Efter frokost var der afsat tid til erfaringsudveksling, og ordene jamen sådan gør vi også, eller nej det gør vi ikke, men det var da en god ide viste, at der er rigtig meget, vi kan lære af hinanden.gruppediskussion 2

De mange gode ideer blev samlet op på gule post- it og listen kom til at se sådan ud.

• Torsdagsbar/onsdagsbar – hvor man holder åben for udskænkning for beboere og pårørende mellem kl. 20-21.
• Godtevogn/kaffevogn – der kører rundt til stuerne om eftermiddagen med kage, snacks og slik, kaffe og the, friskpresset juice m.m. (Nogen steder er der Bailey med på vognen)
• At være besøgsven til nogle beboer. Man har en fast aftale med beboeren om at man kommer
• Mindesammenkomster 2,3,4 gange om året, hvor de pårørende der har mistet i den foregående periode, inviteres til et arrangement på hospice med kaffe og kage
• Cafe for efterladte hver 14. dag, hvor de frivillige serverer kaffe og kage og der dækkes med smukt porcelæn
• Forsøg med åben cafe for efterladte – en gang om ugen (Søholm)
• Køkkenet bager mange slags kager efter gamle opskrifter
• Dækker gerne med gamle fine duge
• Laver konfektdag for børn og voksne
• Grupper til forskellige aktiviteter (have, blomster inde, kunst, arrangementer m.m.)
• Havehold – som er en god måde at få kontakt til de pårørende
• Frivillige bager til eftermiddagskaffen
• Månedsmøde for frivillige – hver anden gang med fagligt indhold
• Strikkekurv med indhold – med garnrester og strikkepinde, der strikkes firkanter som syes sammen til tæpper – ”Mother Therese model ”
• Tavle med billeder af frivillige og en tavle med dem, der er der den pågældende dag
• ”En stemme for livet” – En kunstner har opholdt sig på hospice i en uge, hvor beboerne kunne få malet et billede (det blev senere til en bog)

Herefter fulgte et oplæg med Vibeke Dahl, der er forløbskoordinator for kræftramte i Randers Kommune. Vi fik et engageret oplæg om koordinatorens arbejde, og ingen var i tvivl om, at Vibeke er en ildsjæl.
Det er et tilbud til alle kræftramte i Randers Kommune, og koordinatoren beskæftiger sig med at koordinere – ikke lægelige behandling. Mange syge oplever, at de skal være i kontakt med mange forskellige instanser, og det kan være svært at overskue, hvem der gør hvad. Vibeke har oplevet, at kræftramte kan have kontakt med op til 32 forskellige personer. Forløbskoordinator arbejder også med familierelationer – hun er bindeled til alle instanser. Vibeke gennemgik forskellige cases der viste, hvordan man som forløbskoordinator skal kunne arbejde fleksibelt på alle måder. Vibeke Dahl fortalte, at det burde være et tilbud til alle med livstruende sygdom, men hendes løn er finansieret af kommunen og Kræftpuljen, derfor er det kun for kræftramte. Et inspirerende og tnkevækkende oplæg.

Herefter var det tak for i dag, og Hospice Djursland meldte sig som arrangør af det næste netværksmøde, der skal finde sted efteråret 2016.

Dagen sluttede som den begyndte med en fællessang, inden de sidste fik en rundvisning på Hospice Randers.
På dagen var der nogle boganbefalinger – her kommer listen.

Boganbefalinger
– Tæt på livet tæt på døden : en antologi skrevet af frivillige ved danske hospicer
– Så er Thomas væk af Charlotte Bork Høvsgaard
– Snak på livet løs af Stine Buje
– Sorg – når ægtefællen dø udg. Af Palliativ Videnscenter

Frivillige fra Hospice Randers siger tak for en god dag i selskab med andre frivillige

Bente Drejer, Eva Deluran, Kirsten Nygaard og Anni Stubberup

arrangører af netværksmøde i Randers for Frivillige ved  hospice


Netværksmøde den 9. marts 2015, Melby Sognegård

Det var de frivillige på Arresødal Hospice der havde arrangeret mødet, der var tilmeldt 35, der var 3 afbud.

Velkommen med kaffe og rundstykke og en sang.

Ida bød velkommen til alle og en særlig velkomst til sygeplejerske Dorthe Kristensen, som kom og fortalte om det udkørende pallative team på Arresødal hospice.

Dorthe fortalte, at der er 4 sygeplejersker i det udkørende hospice team, der er  27 sygeplejersker i alt på Arresødal, 2 læger og 1 psykoterapeut og 1 musikterapeut.

Ordet hospice er oprindelig et andet ord for herberg.

Dorthe talte om at der er frit Hospice valg i Danmark og at det er gratis at komme på hospice, der er stadig mange som tror at det koster penge.  Man skal være opmærksom på, at hvis en patient bliver flyttet over en regionsgrænse, kan det blive meget dyrt, hvis personen gerne vil begraves ”hjemme”.

Dorthe havde et eksempel, hvor det kostede 35.000 kr. at køre en kiste fra Arresødal til Bornholm.

Der er 19 hospicer i Danmark og 257 pladser men kun 6 har udgående hospice teams. 

Hvad er det man kan på Hospice: ”Når man fortæller, sætter man ting sammen, der er gået i stykker” (Karen Blixen).

Bare det at der er sygeplejersken er til stede, det er det der giver mening, da hun hurtigt kan få overblik over familien og skaber den ro, der kan være brug for.

Sygeplejerskerne har et stort område at køre i, det er ikke hver dag de besøger en patient, men trygheden ligger i, at de altid kan ringe til Arresødal Hospice og få hurtig hjælp, hvis de har behov. Det er jo fortsat hjemmeplejen der kommer dagligt i hjemmene.

Så var der frokost med dejligt smørrebrød og et glas vin.

Ida oplyste, at hvis der var nogle der kunne tænke sig at komme og se Arresødal Hospice, var der mulighed for at køre forbi, når vi var færdige med mødet. Anne Grete ville være guide.

Meddelelser fra foreningen af frivillige i Danmark

Formand Tove Nielsen oplyste, at Generalforsamlingen er den 6. maj 2015 i Odense, vi får invitationen snart.

Tove fortalte, at den nye leder af Sct. Lucas børnehospice kommer og fortæller og underholdningen bliver Bo Nielsen og Cecilie.

Kunstnere i Hospice hvor Marianne og Hans Dahl gør et stort arbejde for at skaffe kunstnere til at optræde gratis. Foreningen afholder transportudgifterne det blev pointeret kraftigt, at den der står for arrangementet og underskriver udgiftsbilaget SKAL være medlem af foreningen.   

Lisbeth Due Madsen som er daglig leder på Arresødal kom og fortalte om et nyt pårørendeprojekt, som bliver i gang sat i foråret.

– Støtte pårørende under sygdomsforløbet og bagefter

– Fokus på børn og unge

– Yderligere fokus på pårørende

Sorg opleves forskelligt, oplever man tab har man behov for at blive set, hørt og taget alvorligt.

SORG ER KÆRLIGHEDENS PRIS

Ældre mennesker kan udvikle sygelig sorg, mænd er særlig udsatte mens kvinder har tendens til depression.

At miste i en tidlig alder kan give store gener senere i livet, derfor er det vigtig at børnene inddrages, når der er sygdom i familien og at skolen underrettes.

For 9 mdr. siden kom Louise som er sociolog til hospice for at få arbejde, hun blev ansat i virksomhedspraktik.

Hun har lavet et stort projekt, hvor hun har interviewet pårørende.

Trygfonden har doneret et beløb til at sætte fokus på pårørende og derfor har Louise 6 måneder yderligere hos os.

Pårørende gruppe med egne behov  – forebygge :

Børn – depression – selvmord og fange nogle af disse situationer.

Forventer at hun er færdig til juni.

Så var der eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage.

Evaluering

Lena Løbner kom og sang og spillede for os.

Ida stillede spørgsmålet om kommende netværksmøder skulle ændre  form, der var bred enighed om,  at de skal fortætte, selvom der jo ikke er plads på selve hospice, kan det udmærket blive i andre lokaler. Det vigtige er samværet.

Vi har nu været runden rundt på de forskellige hospice på Sjælland og starter en ny runde.

Ref. Ulla Brun Madsen