Generalforsamling mandag d 27/5 2024 – information om tid og sted følger i næste nyhedsbrev.