Generalforsamling 2023

Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 2023

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget og lægges på hjemmesiden. Vi modtog ikke forslag – heller ikke til Evt . – så alt gik dejlig nemt.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne Marianne Harboe