Nyhedsbreve

Her på siden findes alle nyhedsbreve fra bestyrelsen

Nyhedsbrev nr. 20 – april 2023

Den 3. april 2024

Jorit Tellelvos akvarel
fra “ Tæt på døden – Tæt på livet “

Kære koordinatorer og frivillige.

Så har vi igen lidt nyt fra “Foreningen af Frivillige ved Hospice”, hvor vi i bestyrelsen for nylig holdt møde.

FACEBOOK-GRUPPEN
Lena Løbner kunne fortælle, at Facebook gruppen på hjemmesiden nu har knap 140 medlemmer, og hun modtager meget gerne jeres fortællinger fra hospice. Også kunstnerne opfordres til at bidrage.

HJEMMESIDEN – (www. Hospicefrivillige) – OG GENERALFORSAMLING
Vi har opdateret og revideret hjemmesiden, så den er endnu nemmere at bruge og har de relevante oplysninger. Vores webmaster kan berette, at den ses af forbavsende mange.

Mandag den 27. maj 2024 afholdes generalforsamling. Vi sender senere invitation, så eventuelle interesserede kan tilmelde sig – kun tilstedeværende har stemmeret. I den forbindelse skal vi understrege, at vi er ophørt med kontingentbetaling/ medlemsskab.
Alle frivillige og koordinatorer, der måtte have lyst, kan deltage gratis i vore arrangementer.
Tak til alle jer der gennem årene har støttet foreningen med kontingent og med stor opbakning om vore netværksmøder rundt om i landet.
I er også velkomne til at komme med forslag til hjemmesiden – blandt andet til litteraturlisten.

ØKONOMI
Takket være fondsmidler, vi fortsat søger og taknemligt modtager, har vi en god økonomi.
2023 blev et dyrt år, idet vi afholdt to store inspirationsdage i Jylland og på Sjælland – begge fuldt bookede.

“ Kunstnere i Hospice” er også en stor udgift… Heldigvis! Der er i det forløbne år brugt 100.000 kr. til de kunstnere, der har taget imod tilbuddet om transportgodtgørelse – og I må meget gerne foreslå nye kunstnere.

BESLUTNINGER
Sidste års arrangementer krævede stort arbejde, så i indeværende år har vi besluttet at støtte frivilliggrupper på tværs af hospicer, hvis I sammen skulle ønske at holde netværksmøde. Vi vil ikke være arrangører, men gerne bidrage økonomisk. I så fald bedes I indsende en ansøgning til info@harboedal.dk med kort beskrivelse af indhold, formål og beløb, der søges om.

Tilskud til udsmykning: Ruth Syshøj fra bestyrelsen fik den ide, at billedkunstnere undertiden kan bruge en økonomisk håndsrækning til f.eks. transport af billeder, skulpturer.  Vi kan måske være behjælpelige, ligesom vi er med “Kunstnere i Hospice “

Vi kan muligvis også støtte andre ideer, der kan glæde på hospice.

Vi undersøger, hvorvidt palliative afdelinger på hospitaler kunne være interesserede i “ Kunstnere i Hospice”

Der er netop solgt yderligere 30 eksemplarer af “Tæt på døden – Tæt på livet “ til et hospice, og vi har et mindre lager tilbage, hvis I mangler.
På bestyrelsens vegne
Marianne Harboe


Bestyrelsen:
Forrest fra venstre: Kirsten Pedersen Hospice Limfjord. Jette Vest Hospice Fyn.
Ruth Syshøj Sct. Maria Hospice. Lena Løbner Hospice Sjælland. Susanne Tang kasserer.Bagerst Hans Dal – “ Kunstnere i Hospice” . Marianne Harboe – formand.


Nyhedsbrev nr. 19 – december 2023

Kære koordinatorer og frivillige

“Foreningen af Frivillige ved Hospice” ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
I år valgte vi at netværke bredere ved to rigtig store inspirationsmøder .. på Sophiendal Slot ved Randers for jyske hospicer – og på Herthadalen  ved Roskilde for øernes. Begge havde bekymringer som hovedtema, og Bo Bomans foredrag fik snakken til at gå livligt.
Landets frivillige fik også nu i november en masse netværksmuligheder på “Hospice Forums” spændende seminar på Brogården på Fyn. Der hørte vi  bl.a et veloplagt foredrag om : At finde dagens 3 gode ting . .. og jeg har lyst til at udnævne de tre møder til : Årets 3 gode ting på frivilligområdet …( sammen med alt det andet gode, der foregår lokalt på hospicerne.)
“Kunstnere i Hospice” bliver flittigt brugt ..så der bliver vore fondsmidler også godt anvendt. I hører  fra os igen , når vi i begyndelsen af 2024 har holdt bestyrelsesmøde.
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR
På “Foreningen af FrIvillige ved Hospice “ vegne
Marianne Harboe

Nyhedsbrev nr. 18 – august 2023

Nyhedsbrev nr. 17 – marts 2023

Nyhedsbrev nr. 16 – december 2022

Nyhedsbrev nr. 15 – januar 2022

Nyhedsbrev nr. 14 – maj 2021

Nyhedsbrev nr. 13 –  marts 2021

Nyhedsbrev nr. 12 –  december 2020

Nyhedsbrev nr. 11 –  juni 2020

Nyhedsbrev nr. 10 – marts 2020

Nyhedsbrev nr. 9 – januar 2020

Nyhedsbrev nr. 8 – juni 2019

Nyhedsbrev nr. 7 – 6. april 2019

Nyhedsbrev nr. 6 – 13. februar 2019

Nyhedsbrev nr. 5 – januar 2019

Nyhedsbrev nr. 4 – december 2018

Nyhedsbrev nr. 3 – juni 2018

Nyhedsbrev nr. 2 – juni 2018

Nyhedsbrev nr. 1 – marts 2018