Generalforsamling 2016

Generalforsamling og årsmøde i foreningen af frivillige på hospice
Onsdag den 11. Maj 2016 kl. 10-16
Odin Havnepark, Fabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense

Referat af generalforsamling d. 11. Maj 2016

Deltagere:
57 medlemmer
5 gæster

Formanden bød velkommen til vore medlemmer og koordinatorer fra nær og fjern – det er en glæde, at se så mange. En særlig velkomst til vore gæster Tove Videbæk – Formand for Hospice Forum – Kirsten Søndergaard, sekretær i Liv & Død og Marianne Harboe og Hans Dal stiftere af vores forening og “faddere” til Kunstnere i Hospice.

Glædeligt at se så mange til generalforsamlingen.
Glædeligt at se så mange til generalforsamlingen.

Vi sang og Hans Dal spillede til: Danmark nu blunder den lyse nat 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent – Hans Dal blev valgt til dirigent og Annie Frederiksen til referent

2. Valg af stemmetællere – Susanne Tang og Ida Rasmussen

3. Formandens beretning

Tove Nielsen gennemgik beretningen.
Tove Nielsen gennemgik beretningen.

Der er igen gået et år, siden vi var her sidst og det er 3. og sidste gang, jeg står, som formand – det vil jeg vende tilbage til. Jeg vil give en kort gennemgang af, hvad der er foregået i foreningen siden sidste generalforsamling:  Der er afholdt 3 netværksmøder, 10. september på Randers hospice – 7. oktober på Sct. Maria Hospice i Vejle – hvor jeg havde den glæde at deltage. – og 19. april på Hospice Søholm – alle 3 afholdt til glæde for de deltagende – en stor tak til værter og hospicerne for deres værtskaber og gode arrangementer.

Kommende netværksmøder.

Den 8. juni afholdes netværksmøde på Sct. Lukas Hospice –  den 9. juni afholdes netværksmøde på Hospice Sønderjylland – begge ligger på hjemmesiden og invitationer er sendt ud til regionerne.

Vi tager med glæde imod andre, der ønsker at være værter ved netværksmøder!!!

Hospice Gudenå åbnede den 19. juni 2015, ligeefter vi holdt generalforsamling sidste år. Dejligt, at der er indmeldt en del frivillige derfra – velkommen til Gudenås koordinator Vibeke Ahlgren,  –  dejligt, at du har lyst til at være her i dag – hils dine frivillige og sig, at de er meget velkomne fremover, til at deltage i kommende arrangementer.

Bestyrelsesmøder:

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, alle her på adr.

Møder vi har deltaget i:

Liv & Død arrangerede en temadag på Christiansborg Slot med emnet om digital arv “Vil du dø på nettet”- et meget interessant og aktuelt emne, med stor tilslutning af tilhørere. – Emnet lægger sig tæt op af vort årsmødes foredrag: Minder for livet “i skyen”.

Hospice Forum.

Annie og jeg deltog i Hospice Forums Generalforsamling og Årsmøde – en god dag med mange gode  indslag. Der var bl.a. et indslag om “sidstehjælp”, ligesom vi har kursus i førstehjælp, kommer der også kursus i sidstehjælp – det lød interessant, det er håndtering af alt om døden før, under og efter.

Der blev igen i år uddelt en pris til 2 “ildsjæle”, som hver især havde gjort sig fortjent, her i blandt en frivillig fra Hospice Sønderjylland, som havde taget en ide op, vi havde set på et tidligere seminar i Hospice Forum. Vi fik en meget morsom demonstration af hende og hendes “lille projekt”, forklaret på hendes klingende sønderjyske – hun havde fortjent prisen.

Hjemmesiden:

Vi vil tage en hurtig gennemgang af hjemmesiden, da vi i foreningen ønsker, at I alle bliver dus med at bruge den.

Gå ind på www.hospicefrivillige.dk – så ligger alle afsnittene:

Der er altid forvirring om, hvilke forening I er medlem af – det er forståeligt, der er mange foreninger, der omhandler frivillige og hospice – Husk, det er Foreningen med det blå visitkort og vort logo, der er vores forening!!!

Foreningens historie:

Foreningens historie lægger vi stor vægt på – det er vigtigt, at kende den, det er baggrunden, både for foreningens tilblivelse og for dens beståen, da det er Marianne, der skaffer fondsmidlerne, så vi kan afholde vore netværksmøder og som i dag, vores generalforsamling og transport til vore kunstner projekt, som Hans tager sig af. Så de er en stor og vigtig del af foreningen, uden dem ingen forening!!

Kommende arrangementer:

Her kan I læse, både om, hvad der kommer og referater og billeder af det, der er afholdt. I kan også se, hvordan et netværksmøde arrangeres og hvem I kan henvende jer til, for at få hjælp til at arrangere det.

Kunstnere i Hospice:

Her står, hvordan I forholder jer til besøg af kunstnere og herfra kan I udskrive transportskema til kunstnerne – Husk underskrift af en tovholder, som skal være gyldigt medlem af foreningen!!!

Hans Dal orienterede om Kunstnere i Hospice.
Hans Dal orienterede om Kunstnere i Hospice.

Indmeldelse:

Ved indmeldelse skal alle felter med rød stjerne udfyldes og endelig navnet på det hospice, du er på – dernæst ved indbetalingen, skal der også udfyldes med navn og hospice.

Ønsker I at søge om transport til kurser, skal der søges før I deltager og har I en Støtteforening, er det relevant, at spørge den først. Derefter kan I sende en ansøgning til formanden i vores forening – man kan dog ikke hvergang forvente, at blive tilgodeset.

Vi håber, at I vil bruge hjemmesiden flittigt!!

Pjecen:

Der har været forespørgsel efter en pjece, som kan fortælle nye, kommende frivillige på hospice, om hvad vores forening står for og hvad en frivilligs opgave er ?? – Poul Erik Møller fra Hospice Søholm, udformede et oplæg, som ved fælles hjælp, er blevet til dette resultat. – Vi håber, at den vil blive til gavn og blive brugt!!

Min afslutning:

Inden jeg afslutter min beretning, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for 3 spændende år, som formand. – Det var med ydmyghed, at jeg overtog formandsskabet efter Marianne – en tung arv at løfte, men tak Marianne, for at du har været med på sidelinjen.

Da jeg overtog posten, sagde jeg, at min fornemmeste opgave var, at bibeholde, fortsætte og ikke revolutionere foreningen – vi fortsatte, hvor du slap, Marianne, med foreningens gøremål, men har fulgt tidens krav, ved at få vores hjemmeside  – vore visitkort, så vi kan vise omverdenen, hvem vi er og nu vores pjece – alt sammen til oplysning om foreningens tilstedeværelse.

Det har været en fornøjelse, at lære så mange frivillige ildsjæle at kende – det har også været en udfordring, med en forening i “teenageralderen” og flere “forældre” , der har lidt forskellige opfattelser af “opdragelsen” – men med mit motto: Smil smitter – latter letter – humor heler og troen på, at alt løser sig til det bedste, vil jeg overlade ” opdragelsen” til den nye bestyrelse og formand med ønsket om, at I alle vil tage godt imod den formand, der bliver valgt!!! – det betyder meget med opbakning og tillid – nu er det jo ikke en soloopgave, at være formand – jeg vil takke mine bestyrelser igennem de 3 år.

Jeg vil også sige tak for mange medlemmers telefonsnak, mails og for mange gode netværksmøder, jeg har deltaget i.

Alting har sin tid og nu er det tid for mig at stoppe – man siger, at “man først er gammel, når man fortryder, i stedet for at drømme” – så er jeg ikke gammel endnu, for jeg fortryder intet, men drømmer stadig, om alt det, jeg gerne vil og med tanken om, at tro og optimisme kan føje år til min alder, vil jeg fortsætte alle mine gøremål og sige endnu engang tak for de 3 år.

Afslutning på beretningen:

Som afslutning på min beretning, vil jeg også takke alle de frivillige, tovholdere og koordinatorer for den indsats, I gør for foreningen.

En stor tak til Marianne, for at du sørger for at foreningens kasse ikke løber tør, men at vi stadig har midler til vores aktiviteter – og Hans for at være vores faste dirigent og for dit store arbejde med Kunstnere i Hospice – og en sidste gang til min bestyrelse.

STOR TAK TIL JER ALLE!!

                  

4. Regnskabet fremlægges af kassereren

Spørgsmål til kasserer: skal det være en revisor/ statsaut. Der skal revidere regnskabet ?

Svar: det skal minimum være en registreret revisor p.g.a. Fondene

Spørgsmål: kan man hæve beløbet til netværksmøder ?

Svar: ved forespørgsel tages dette op i bestyrelsen

Marianne forklarer at der er et beløb på 50.000 kr der er ” øremærket” til genoptryk af bogen “Tæt på livet- tæt på døden”, man undersøger behovet for bøger, idet der helst skal trykkes omkring 400 stk.

Regnskabet bliver godkendt.

5. Indkomne forslag – Der er ikke indkommet forslag

6. Kontingentet – Det besluttes fortsat at være 100 kr pr. år.

7. Valg til bestyrelsen

Det lykkedes at få valgt nye til bestyrelsen og bestyrelsen valgte ny formand herefter ser bestyrelsen sådan ud:

Formand: Annie Frederiksen – Skt Lukas hospice

Næstformand: Gerda Lausten – hospice Sønderjylland

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Pedersen – Hospice Limfjord

Erna Kristoffersen – Hospicegården Filadelfia

Anni Stubberup – Hospice Randers

Kasserer: Susanne Tang

Suppleanter:

Randi Helt – Hospice Sydfyn

Svend Erik Madsen – Hospice Ankerfjord

8. Kort orientering kunstnere i Hospice

Hans; vi gør vores bedste for at skabe trivsel på Hospice både for tovholdere og medlemmer. Det kunne være godt hvis der kom nye medlemmer i foreningen, dette for at bevare entusiasmen og kontigentet på de 100 kr.

Marianne: glad for aktiviteten og glad for at foreningen er repræsenteret på alle Hospice. Tak til alle der fører foreningen videre, og gentager vigtigheden af netværksmøder, hvor man har mulighed for at møde hinanden både tovholdere og

medlemmer.

9. Eventuelt – ingen emner til dette punkt

Årsmødet:

Tilbage efter frokosten, blev harpenist Helen Davies og foredragsholder Gitte Mathiasson budt velkommen til vort årsmøde.

Helen indledte mødet med de vidunderligste toner, som fik os til at føle os hensat til engle og drivende skyer!! 

En god indledning til foredraget: Minder for livet ”i skyen”med Gitte – et meget aktuelt emne – hvad gør vi med vor digitale arv?? – her blev vi ført ind i en spændende og interessant viden i vores fagre nye verden.

Alt det, der før blev skrevet ned på papir, billeder, der sad i album, ligger nu ude i skyerne og blæser i vinden. – Hvis vi ikke har efterladt oplysninger til vore efterkommere, er minderne væk og dog!!! – på den måde dør vi jo aldrig – er det godt eller skidt??? – det er nye ting, der skal tages stilling til, i vor digitale tidsalder.

Der blev stillet flere spørgsmål til emnet, inden vi gik ind til en tiltrængt kop kaffe.

Helen Davies spillede harpe.
Helen Davies spillede harpe.

Medens vi nød kaffen, spillede Helen Davies igen for os, nu skulle vi have bragt ro på skyerne, englene og bringe os andre ned på jorden igen og lade dagens indtryk bundfælde sig!!!

At Helen spillede, var Toves ønske, her på sit sidste arrangement, som formand!

Tusind tak til både Helen og Gitte for en god eftermiddag!

Herefter blev, efter opfordring, den nye bestyrelse præsenteret: Ny formand blev Annie Frederiksen – Sct. Lukas Hospice – den nye bestyrelse vil kunne ses på hjemmesiden.

Dagen sluttede med, at Hans Dal sang og spillede: Ræk mig din hånd.

Vi sluttede dagen med ar synge:

Tusind tak for jeres deltagelse – kom godt hjem – på gensyn til næste års generalforsamling og tilnetværksmødet rundt omkring i regionerne.

Vores nye formand Annie Frederiksen stående i midten.
Vores nye formand Annie Frederiksen stående i midten.
Kirsten Pedersen takkede Tove Nielsen for tre års formandskab.
Kirsten Pedersen takkede Tove Nielsen for tre års formandskab.