Kunstnere i Hospice

Vi modtager gerne forslag til nye kunstnere, som kan henvende sig til os på vores mail info@harboedal.dk


Kunstnere og tovholdere opfordres til at bidrage med fortællinger på Facebook.

De frivillige tovholdere ved hospicerne står for kontakter og arrangementer. Katalogets kunstnere optræder gratis og foreningen dækker kunstnernes transport.

Screen Shot 2015-11-08 at 4.22.03 PM

Historie

I Marianne Harboes 6-årige periode som hospicefrivillig på Sankt Lukas Hospice skete det ofte, at hendes mand Hans Dal  afholdt koncerter for patienter og pårørende. (Hans Dal er uddannet klassisk guitarist, komponist og sanger).  Det var derfor naturligt, at Marianne Harboe som  formand for “Foreningen af Frivillige ved Hospice” og Hans Dal, tidl. formand for 600  skabende  og professionelle  kunstnere tog initiativ til en mere systematiseret ordning, der nu er blevet en tradition på næsten alle danske hospice

Tanken bag
Patienterne, deres familier og pårørende er dem, det hele handler om! Hospicetanken er, at livet skal leves til den sidste dag. Samtlige medarbejdere i et hospice bestræber sig på at give omsorg – det være sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt. Kunstnere kan medvirke til at bringe livet ind i hospice, skabe nærvær og samvær om små kulturelle oaser. Med ord, toner, sange og billeder der kan opmuntre, trøste og forløse følelser, tanker og minder.

Kunstnerne
Siden 2010 har der været megen positiv omtale i pressen af ”Kunstnere i Hospice”. Kunstnerne  har reageret overvældende åbent og imødekommende på vore henvendelser. I 2010 fik landets hospicer det første katalog og nu I 2013 har så mange nye kunstnere tilmeldt sig,  at vi har trykt et nyt og opdateret katalog.Vi kan derfor takke næsten 100 kunstnere over en bred vifte af genrer for deres tilsagn om igen at donere 3-4 årlige besøg på landets hospicer og palliative afdelinger. Drømmen var at skabe en tradition, hvor kunstnere vederlagsfrit kunne tilbyde deres tid og talent for alvorligt syge og døende, og det lykkedes ved fondes og frivilliges hjælp. Vi ønsker, at alle implicerede får mange gode oplevelser. Men drømmen kan videreføres, for det er kun et fåtal af os, der dør på hospice.

Tænk, om der kunne skabes en lignende ordning for vore plejehjem, institutioner og hospitaler: ”Kunstnere hos alvorligt syge”. Kun alt for sjældent og sporadisk kommer kunsten – i vid forstand – ind i hverdagen på disse steder. – Så en udvidelse af “Kunstnere I Hospice” ? – Bolden er givet op.

Marianne Harboe og Hans Dal

Sådan fungerer ordningen

Samtlige hospicer anvender ordningen og vi håber, at fremtiden vil byde på rigtig mange arrangementer i hospicehverdagen. Alle hospicer og frivillige tovholdere (se listen på hjemmesiden) kan se oversigten over kunstnere her hospicekunstnere.dk Her præsenteres de hen ved 100 professionelle kunstnere sammen med omtale af deres genrer, CV og kontaktoplysninger.  For at oplevelserne bliver så gode som muligt for de involverede, har vi her de væsentligste anbefalinger.

Efter aftale med hospicepersonale planlægger og aftaler tovholderne kunstnernes optræden. For at flest mulige patienter og pårørende kan få glæde af det, er både forberedelser og rammer særdeles vigtige, og her får den ansvarlige tovholder brug for hjælp fra såvel kunstneren som frivilliggruppen. (Tovholderne er alle medlemmer af ”Foreningen af Frivillige ved Hospice”) Kunstnerne sender foto og info om deres optræden, så tovholderne kan sætte plakater op flere steder på hospicet en uges tid før.  På selve dagen rådfører tovholderen sig med personalet, der bedst kan vurdere, hvorvidt det er muligt at patienter, der har lyst kan deltage.

Kunstneren skal føle sig vel modtaget og såvel evt. teknik som placering af senge og stole skal være forberedt.  Fællesskabet omkring kunstnerens optræden har vist sig givende, og også et mindre traktement i forbindelse med koncerten  kan medvirke til at skabe stemning. Enkelte hospicer har udstyr til at transmittere lyd såvel som billede til patientstuerne – noget vi i foreningen gerne vil medvirke til bliver mere udbredt.

Efter et arrangement underskriver den ansvarlige tovholder og kunstneren transportskema for kunstnere (se dette), så foreningen kan godtgøre kørselsudgifter. Vi opfordrer kunstnerne til selv at tilbyde sig ved et nærliggende hospice, når de er på turne i området, ligesom vi opfordrer tovholderne til fortrinsvis at vælge kunstnere fra samme landsdel som hospice.

Nogle hospicer påskønner kunstnerens optræden med en mindre gave ved afskeden.
Fremover er det hensigten, at vi gerne vil præsentere kunstnerne her på siden.

Tak til alle kunstnere og frivillige for deres hjælp.
Marianne Harboe og Hans Dal