“Tæt på Døden – Tæt på Livet”

Tæt på døden, tæt på livet“Tæt på døden – Tæt på livet”- en antologi

Ordet antologi betyder blomstersamling
”Tæt på døden – Tæt på livet” er en broget buket af beretninger skrevet af frivillige ved landets hospicer. Der er i disse år fokus på frivillighed. Eksperter, myndigheder og organisationer skriver meget om hvorfor, hvordan, af hvem og til hvad frivillige anvendes. Men hvor er de frivillige?

I antologien kommer de frivillige selv til orde. Bogen er tænkt som inspiration til ansattes og frivilliges fælles opgaver og gensidige visioner i omsorgsrelateret arbejde, og måske kan også patienter og deres pårørende få glæde af den. Billedernes mangfoldighed i stil og udtryk skal betragtes som ”tekster” – fortættede livsfortællinger, der kan vække erindring og give associationer. Der er ikke tale om stor skøn- eller faglitteratur, og alligevel er bogen unik:

Det er den første skrevet af frivillige – et lille nyt kapitel i dansk frivilligkulturs historie, som samtidig uddyber, hvad hospice er og står for. Temaet er hverdagen i hospice set med de frivilliges øjne – en hverdag der aldrig bliver hverdagskost.

”Foreningen af Frivillige ved Hospice” som står for udgivelsen,

er en landsforening, der gerne vil medvirke til kvaliteten i frivilliges indsats til gavn for alvorligt syge og døende. Den består af frivillige ved hospicer, hjemmehospicer og palliative afdelinger. I 2010 indsamlede jeg tekster med frivilliges fortællinger fra “deres” hospice: De frivilliges bevæggrunde til at vælge netop den opgave, deres oplevelser, udfordringer, holdninger og overvejelser.

”Tæt på døden – Tæt på livet” blev udgivet I 2012 med bidrag fra henved 70 frivillige, en halv snes tekster fra musikere, sangere, og skuespillere tilknyttet foreningens ”Kunstnere i Hospice”– samt en håndfuld gæsteskribenter.

Derudover har en lang række billedkunstnere givet tilladelse til gengivelse af deres værker i bogen. Det er en stor glæde, at alle har bidraget uden honorar og vist forståelse for, at indtægter ved salg af bogen vil gå ubeskåret til foreningens fortsatte arbejde.

“Tæt på døden – Tæt på livet” taler til både hjerte og tanke – og giver stof til debat og handling. Håbet er, at den vil bevæge – og gerne I mere end een forstand af ordet. Da vi i foreningen håber, at bogen får udbredelse og anvendelse i mange sammenhænge, også uden for hospiceregi, har vi valgt at sætte prisen lavt:

Fra 2020 koster bogen 200kr – (hvis vi får så mange bestillinger, at den genoptrykkes).

Bestilling — Bogen er p.t. så godt som udsolgt, men kan bestilles ved at kontakte info@harboedal.dk.

På foreningens vegne
Marianne Harboe