Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling og Årsmøde

Onsdag den 19 maj 2021 på Vejle Center Hotel. 7100 Vejle.


Dagen startede kl. 10.00 med registrering og morgen kaffe.

Selve generalforsamlingen begyndte kl. 11.00, hvor formanden bød velkommen og vi sang: Det er forår. Alting klippes ned.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent. Hans Dal blev valgt som dirigent og Kirsten Pedersen som referent.

Punkt 2. Formandens beretning. Marianne Harboe kom ind på følgende emner: Generalforsamling/Årsmøder, Netværksmøder, Nyhedsbreve, Bestyrelsesmøder, Kunstnere i Hospice, Antal medlemmer, Fonde og genoptryk af bogen: Tæt på døden – Tæt på livet. Se formandens fulde beretning på hjemmesiden. www.hospicefrivillige.dk

Punkt 3. Kassereren forelagde regnskabet. Der har i 2020 været indtægter på kr. 188.585 og udgifter på kr. 80.955. Der er udbetalt kr. 47.772 i rejseomkostninger til Kunstnere i hospice.

Punkt 4. Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 5. Valg. På valg som bestyrelsesmedlem var Ruth Syshøj, Solveig Kalia og Kirsten Pedersen og da der ikke var andre forslag, blev alle 3 genvalgt for 2 år. På valg som suppleant var Lena Løbner og da der ikke var andre forslag, blev Lena Løbner genvalgt som suppleant for 1 år. Der var også genvalg til kasserer Susanne Tang og Statsautoriseret revisor Peter Clausen.

6. Kunstnere i Hospice. Hans Dal fortalte at enkelte kunstnere under Corona nedlukning, havde underholdt udendørs på få hospicer, men ellers har der været meget stille. Der er kommet nye kunstnere til, men andre er gledet ud. Foreningen overvejer – måske til efteråret – at arrangere en fest for kunstnere, medlemmer og gæster.

7. Hjemmesiden. Formanden opfordrede kraftigt til at bruge hjemmesiden. Send små oplevelser og beretninger ind til glæde for alle medlemmer.

8. Eventuelt. Intet.

Generalforsamligen blev afviklet i god ro og orden.

Årsmødet.

Efter en dejlig frokost begyndte Årsmødet kl. 13.30.

Lena Løbner startede årsmødet med at synge en fin vise hun selv havde skrevet. FRIHED.

Formanden fortalte en virkelig historie fra et hospice: En enkemand kom troligt til pårørende møder og fortalte, at han fik så meget ud af de møder. MEN efter ½ år kom han med sin nye kone !!! og så syntes sygeplejerskerne, at nu var det vist nok med de besøg.

Det var en fin overgang til dagens foredrag. ”Frivillighed i palliativ indsats – den frivilliges muligheder for at støtte pårørende/ efterladte”.

Karen Stølen arbejder i øjeblikket på en Phd. om frivillige i palliativ indsats. Hun er uddannet sygeplejerske og har også arbejdet som frivillig, så hun kender til området fra begge sider. Vi fik en utrolig spændende og personlig fortælling om hendes oplevelser både som professionel og som frivillig. Mange af tingene hun fortalte, kunne vi selv genkende fra vort frivillige arbejde på hospicer.

Og så var der pause med kaffe og underholdning. Underholdningen var en BARBERSHOP QUARTET. www.husaar.dk 4 unge mænd der sang a cappella-kor. Muntert, festligt, fornøjeligt, humørfuldt, så vi blev glade indeni. En fin afslutning på dagen.

Vi var 31 personer samlet til denne dejlige dag.

Referent Kirsten Pedersen Skive den 23 maj 2021