Generalforsamling 2019

Foreningen af Frivillige ved Hospice
10 års Jubilæum –  Generalforsamling – Årsmøde
Tirsdag den 21. maj kl. 09:30 – 16:30
             Hotel Faaborg Fjord
                    Svendborgvej 175 – 5600 Faaborg

Dagens program

Velkomst fra kl. 09:30 hvor vi får vore navneskilte og morgenbuffeten står parat. Morgenkaffe i mødelokalet hvor medbragt materiale til uddeling / salg fremlægges.

Generalforsamling  10:30-11:30

Morgensang

1 – Valg af dirigent

2 – Valg af referent

3 – Formandens beretning – Marianne Harboe

4 – Regnskab. Fastsættelse af kontingent. Fonde – Susanne Tang

5 – Forslag : Evt. forslag sendes senest den 4. maj til formanden: info@harboedal.dk

6 – Valg af bestyrelse :
På valg : Kirsten Pedersen, Margit Uhrskov og Solveig Kalia. Alle er villige til genvalg.
Valg af 2 suppleanter: Lena Løbner fra Hospice Sjælland stiller op, og Hans Dal  vil gerne afløses.
Valg af kasserer : Susanne Tang er villig til at fortsætte.
Valg af statsautoriseret revisor : Peter Clausen fortsætter gerne.
Stemmetællere vælges om nødvendigt.

7 – “ Kunstnere i Hospice ”-  Hans Dal

8 – Hjemmesider: – Hans og Marianne

9 – Evt.  ….afsluttes med fællessang11:30 -12:15 : “ Frikvarter “

12:15 -13:30 : Frokost i restauranten


Årsmøde

13:30 – 15:30

Fællessang

Foredrag ved Bo Nygaard Larsen : “Ensomheden har ingen lukketid.”

Musikalsk underholdning : Emmelie de Forest ( vinder af det internationale grandprix 2013 ) i samspil med Jakob Schack Glæsner og Hans Dal

15:30 : Eftermiddagskaffe  

Afsked med fællessang

Tilmelding:

Senest den 4. Maj til: info@harboedal.dk – eller brev: Marianne Harboe – Søvej 15 –  2930 Klampenborg. Oplys dit navn – samt det hospice du kommer fra.

Samtidig med tilmelding skal vi vide, hvorvidt du IKKE ønsker frokosten.

Desuden vil køkkenet gerne tage særlige hensyn – gør derfor i din tilmelding opmærksom på, om du er vegetar, allergiker eller diabetiker.

Rygning indendørs er ikke tilladt.

Vi beder indtrængende om, at I aftaler samkørsel, da det sparer foreningen for unødige udgifter. Når I har tilmeldt jer, får I deltagerliste med navne og mailadresser, så kan I også lettere koordinere samkørsel. Transportudgifter refunderes ved at udfylde hjemmesidens transportskema for medlemmer: www.hospicefrivillige.dk

På Gensyn

På bestyrelsens vegne – Marianne Harboe

Solveig Kalia – Kirsten Pedersen – Susanne Tang – Marianne Harboe – Margit Uhrskov