EKSTRAORD. GF 2017

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Printvenlig version

Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 14. november 2017 kl. 14 – 16 afholdt på Odin Havnepark, ”Fabrikken”, Lumbyevej 11, 5000 Odense.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent. Hhv. Susanne og Gerda
  2. Val af stemmetællere – ingen
  3. Pkt 6 i foreningens vedtægter

Ved registreringen kl. 14 var der ingen tilmeldte eller dukket op til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

Ændring i foreningens vedtægt pkt. 6. andet afsnit.

Nuværende Tekst:

”Kontoen forsynes med prohibitivpåtegning, hvorefter der kan hæves mod underskrift af de tegningsberettigede.”

Ændres til:

”Foreningens formand og kasserer har fuldmagt til kontoen, således at de hver især kan disponere over kontoen”. Bestyrelsen beslutter, hvem der udover formand og kasserer har tegningsret.

En enstemmig bestyrelse stemte for ændringen. Ændringen rettes herefter i vedtægter og på hjemmeside.

Tak for idag