Generalforsamling 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017

Tryk her for en printervenlig version

Generalforsamling og årsmøde i Foreningen af Frivillige ved Hospice

Onsdag den 10. maj 2017 kl. 10-16
Odin Havnepark, Fabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense

Referat fra generalforsamling den 10. maj 2017

Deltagere:

55 medlemmer
4 gæster

Formanden bød velkommen til vore medlemmer og vore gæster, Joan Thyde fra Hospice Forum, Marianne Harboe og Hans Dal.

Vi sang, og Hans Dal spillede til: Jeg ser de bøgelyse øer.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent: Svend Erik Madsen blev valgt til dirigent og Randi Helt til referent.
 • Valg af stemmetællere: Ida Rasmussen, Arresødal Hospice og Selma Guldbjerg, Anker Fjord Hospice.
 • Formandens beretning:
  For et år siden stoppede foreningens 2. formand og gav dermed bolden videre til mig, der ikke har været med fra starten. Det betyder ikke, at min interesse for foreninens formål er mindre. Jeg er meget begejstret for alle vores tilbud om kunstnere i hospice, og netværksmøder byder på fælleskab med ”kollegaerne” fra andre hospicer.

Vi har holdt tre bestyrelsesmøder og i år er de holdt på Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjord og på Thurø hos Randi Helt, hvor vi efter mødet besøgte Hospice Sydfyn.
Der er afholdt tre netværksmøder: 8/6 på Skt. Lukas. Det var første gang, vi inviterede på Skt. Lukas, og derfor var der rundtur på stiftelsen og på museet. Der var foredrag med Søster Elsie, som har været sygeplejerske på operationsgangen på hospitalet, og så har hun i nogle år rejst i Libanon og Pakistan, hvor hun har arbejdet sammen med personale fra mange lande. Hun har oplært mange lokale i sygepleje. Hun har skrevet bogen ”Med sand under fødderne”.

9/6 på Hospice Sønderjylland, hvor der blev talt om de frivilliges arbejde, og to sygeplejersker fortalte om deres arbejde med børn og unge pårørende. Desværre var jeg ikke med.
22/3 på Hospicegården Filadelfia. Et kursus i sidstehjælp med to sygeplejersker var rigtig spændende, og dagen sluttede med, at vi kom hen på hospice.
Vi har fået meldt et netværksmøde på Hospice Sydfyn den 13/9 2017.

Jeg vil sige stor tak til værterne ved arrangementerne, og jeg ser frem til, at flere melder sig til at holde møde.

Den 26/10 afholdt Hospice Forum temadag, Foreningen havde til dagen doneret nogle malerkasser, som blev brugt i et værksted, hvor Marianne Harboe underviste. Kasserne er senere doneret til brug på hospicerne. Vi var tre fra bestyrelsen, der deltog, og vi havde nogle gode oplevelser. Blandt andet så vi Pia Rosenbaum spille ”Den lyserøde dame”.

Jeg var inviteret til generalforsamling hos Hospice Forum den 1/4. Tove Videbæk stoppede efter 10 år på formandsposten, og formanden hedder nu Olav Nørgård.. Ildsjæleprisen gik til ”De glade spillemænd” – fire modne glade spillemænd. Jeg tror ikke, der findes mage til herlig underspillet jysk lune.

Foreningens hjemmeside: Vi fik ny Webmaster sidste år, da Esben nu bor langt væk. Rikke er trådt til og har forhåbentlig ændret nogle ting på hjemmesiden, så den er nem at gå til. Man kan finde alt det, man skal bruge omkring foreningen, og kan man ikke det, så skriv en mail eller ring, så løser vi det. Vi er jo i en tid, hvor vi er blevet noget afhængige af mails, også i bestyrelsen, da vi ”heldigvis” bor i alle ender af landet og ikke render sammen så ofte.

Jeg vil ikke sige noget om kunstnere i hospice, da Marianne Harboe vil fortælle om det punkt senere. Marianne Harboe og Hans Dal (til dem,der måske ikke kender dem) uden dem – ingen forening. De har startet den, de vedligeholder samarbejdet med kunstnerne, og ikke mindst Marianne sørger for, der kommer penge til foreningen, Tak for dette første år – tak til bestyrelsen og tak til Marianne og Hans.

Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning: Ida Rasmussen takkede for hjemmeside og Facebook og ville gerne vide, om der var kommet nye medlemmer. Ja, nogle nye var der kommet. Formandens beretning blev godkendt.

 1. Regnskabet fremlægges af kassereren.

Alice Højrup, Diakonissestiftelsen, spurgte til beløbet på 50000 kroner ”legat, bog”.Marianne Harboe svarende, at der kunne trykkes flere, såfremt der var 10 – 12, der ønskede et vist antal. Der er ikke flere bøger i behold. Marianne venter bestyrelsens svar.

Ulla Jepsen, Hospice Sønderjylland, spurgte til posteringen på de 900 kroner. Svar: Det er kontingent til Hospice Forum.

Kassereren bad om nøjagtige oplysninger ved indbetaling. Regnskabet godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent: Det besluttes fortsat af være 100 kroner pr. år.
 1. Indkomne forslag:

Foreningens forslag om ændring af paragraf 6 kunne ikke behandles, da der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer. Hans Dal opfordrede om en tilkendegivelse fra salen. De fleste medlemmer tilkendegav, at det var et godt forslag. Ida Rasmussen fandt forenklingen god. Karin Løkke, Diakonissestiftelsen, fandt det nødvendigt med to underskrifter. Bestyrelsen tager spørgsmålet om ekstraordinær generalforsamling op.

Tove Nielsens forslag til og drøftelse af hvordan foreningens fremtid sikres: Tove ville hverken lave revolution eller nedlægge foreningen, men blot stille spørgsmål om foreningen fremtid. – Netværksmøder er afholdt på de flester hospicer – nogle steder endda flere gange. Marianne har skrevet den fine bog ”Tæt på døden – tæt på livet”. Ønsket om, at alle landets hospicer blev repræsenteret i foreningen, er opfyldt. Hjemmesiden fungerer fint takket være Rikke. Facebook er kommet i gang. Kunstnere i hospice er en stor succes takket være Hans. Hvad er foreningens visioner for fremtiden? Kan en sammenlægning eller anden samarbejdsform med Hospice Forum tænkes?

Mange havde kommentarer til Toves indlæg:Joan Thyde, Hospice Forum, ser med velvilje på både sammenlægning og/eller samarbejde.Kate Kornerup, Hospice Fyn, kan se ideen, men ingen fusion. Tove Bech, Hospice Sønderjylland, siger nej til sammenlægning. Poul Erik Møller, Hospice Søholm, foreslår udvielse af tilgangen af medlemmer. Jessie Frese, Skt. Lukas, synes om ideen med samarbejde eller sammenlægning. Elsebeth Rasmussen, Sct. Maria Hospice, siger ja til Toves forslag. Marianne Harboe er ked af, at Toves forslag ikke først havde været i bestyrelsen, og Kunstnere i Hospice kan Marianne slet ikke se i et Hospice Forum regi. Hans Dal minder om, at ingen i foreningen er lønnede – i Hospice Forum er der lønnede. Anni Stubberup undrer sig over, at Tove ikke har orienteret bestyrelsen. Anni fraråder sammenlægning og tror, foreningen kan klare sig. Ida Rasmussen minder om, at foreningen er otte år og altså om to år kan fejre sit første jubilæum, netværksmøder og kunstnere i hospice har udviklet sig. Ida håber, det fortsætter. Hans Daugbjerg, Hospicegården, fraråder håndsoprækning, da det er for hurtigt med en tilkendegivelse. Formanden takkede for indlægget og kommentarerne.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Annie Frederiksen, Skt. Lukas Hospice, genvalgt

Randi Helt, Hospice Sydfyn

Poul Erik Møller, Hospice Søholm

Suppleanter:

Svend Erik Madsen, Anker Fjord Hospice

Ida Rasmussen, Arresødal Hospice.

Statsaut. Revisor Peter Clausen fortsætter.

Kasserer Susanne Tang fortsætter.

 1. Kunstnere i Hospice og andre projekter ved Marianne Harboe og Hans Dal:

Hans Dal om kunstnerne: Tak til tovholdere og frivillige fra kunstnerne. Det er meget tilfredsstillende for dem at optræde på hospicerne. Der mangler jyske kunstnere – folk, der kan. Folk med status. Hans Dal vil erstatte kataloget med et link til foreningen hjemmeside.

Marianne Harboe om fonde:Alle må gerne komme med ideer. Fonde er meget generøse, når de hører om frivillige. Marianne hører rygter om, at foreningen ikke har penge, Det er ikke sandt. Marianne søger til foreningens virke og har for tiden tre ansøgninger ude. Malebøger er en god ide.

Spørgsmål til punkt 8: Irena Jensen, Anker Fjord Hospice: Får kunstnerne honorar? Svar: Nej. Formanden takkede for indlægget.

 1. Eventuelt: Næstformanden takkede Erna Kristoffersen og Kirsten Pedersen. Sidstnævnte for de mange år i foreningens tjeneste. Kirsten og Volvoen havde kørt mange kilometer. Marianne takkede Kirsten. Ingen ville være her i dag, hvis ikke Kirsten som den første havde meldt sig, da foreningen skulle være landsdækkende. Kirsten havde fået fem minutters taletid og kvitterede med et eventyr. Se eventyret ved at trykke her

Ruth Kring, Sct. Maria Hospice, udtrykte lidt utilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen.

Formanden sluttede generalforsamlingen.

Årsmødet

Vi sang, og Hans Dal spillede til: Danmark nu blunder den lyse nat.

Foredrag v. Charlotte Bork Høvsgård, der har skrevet bogen ”Så er Thomas væk”.

Forfatteren fortalte og læste passager op fra bogen. Spørgelysten fra tilhørerne var stor, og forfatteren svarede beredvilligt.

Vi sang igen, og Hans Dal spillede til: Det dufter lysegrønt af græs.

Formanden sagde tak for i dag og kom godt hjem.

Ref.: Randi Helt