DEN 14/9- 2023 BLEV INSPIRATIONSDAGEN MED BO BOMAN GENTAGET PÅ REST. HERTHADALEN