Retningslinier for afholdelse af netværksmøder

Netværksmøder afholdes af foreningens medlemmer i samarbejde med værtshospice og frivillig/koordinatorer.

Vi stiler mod årligt at afholde tre netværksmøder fordelt over hele landet.

Netværksmøder er for medlemmer af “Foreningen af Frivillige ved Hospice” og koordinatorerne. Hensigten er at udveksle erfaringer og danne netværk mellem hospicefrivillige. Vi håber samtidig at give inspiration og ny viden via mødernes foredrag og workshops.

PRAKTISKE RETNINGSLINIER FOR AFHOLDELSE AF NETVÆRKSMØDER

Foreningen har opdelt landet i tre områder. Hvert område har en områdeleder /kontaktperson fra bestyrelsen.

1. OMRÅDE NORD – OG MIDTJYLLAND

Vendsyssel Hospice, Kamillianergården Aalborg, Hospice Limfjord, Randers Hospice, Hospice Djursland, Hospice Søholm, Gudenå Hospice.
Områdeleder: Margit Uhrskov, Gudenå Hospice: margit@dauding-smede.dk
tlf.: 40419331- Davdingvej 20, 8740 Brædstrup

2. OMRÅDE SYD: SYDJYLLAND OG FYN:

AnkerFjord Hospice, Sct. Maria Hospice, Hospice Sydvestjylland, Hospice Sønderjylland, Hospice Fyn, Hospice Sydfyn.
Områdeleder: Solveig Kalia, solveig-kalia@hotmail.com
tlf.: 51901994 – Strynøgade 7, 2th 5000 Odense

3. OMRÅDE ØST: SJÆLLAND OG LOLLAND/FALSTER:

Arresødal Hospice, Hospice Søndergård, Sct. Lukas Hospice, Palliativ Med. afd. Bispebjerg, Diakonissestiftelsens Hospice, Hospice Sjælland, Hospicegården Filadelfia, Svanevig Hospice.
Områdeleder: Marianne Harboe, info@harboedal.dk
tlf.: 21284285- Søvej 15, 2930 Klampenborg

Områdelederens opgave er først og fremmest at anbefale de frivillige på hospicerne i området til på skift at afholde netværksmøder. ( Ca. hvert 6.år)

 PLANLÆGNING AF NETVÆRKSMØDER

Det er foreningens områdeleder og frivillige medlemmer der i samråd tager initiativ til at arrangere møderne og deres indhold. Det optimale er, at møderne afholdes på et hospice, men det kan være nødvendigt at leje et sognehus eller lignende.
Så snart dato, sted og tema er besluttet, sendes det til formanden, som sørger for, at det annonceres på hjemmesiden.

Invitation udsendes en måned før afholdelse af netværksmødet, og tilmelding skal ske senest 14 dage før mødet til både arrangør og formand. (Således at bestyrelsen holdes underrettet om arrangementer). Frivilligkoordinatorerne inviteres som gæster. Som afsender af invitationen står “Foreningen af Frivillige ved Hospice” og frivilligarrangøren samt værtshospice,( hvis netværksmødet finder sted der).

Dagsordenen skal foruden beskrivelse af tema også inkludere to punkter: Foreningsinfo og om “Kunstnere i Hospice”.

Som forsøgsordning fra efterår 2018 inviteres ALLE medlemmer og koordinatorer. Tilmelding sker efter første til mølle princippet. Da lokaleforhold må tages i betragtning beslutter arrangøren, hvor mange deltagere, der er plads til ( normalt mellem 20 og 30) .                            Hospice kan eventuelt forbeholde sig ret til, at en tredjedel af deltagerantallet reserveres egne frivillge, der er medlemmer.

Vi tilsigter, at hvert område afholder et netværksmøde om året, hvor der kan være det samme eller forskellige temaer.( Tovholdere er udelukkende ansvarlige for “Kunstnere I Hospice”, men er naturligvis også velkomne til at arrangere netværksmøder)-

Der skrives referat, som sendes til foreningens formand, der sørger for, at det kommer på hjemmesiden – eventuelt med fotos fra dagen.

Foreningen betaler p.t. op til 3000 kr. til f.eks foredragsholder, eventuelle udgifter til materialer og forplejning. Desuden kan det være nødvendigt at Frivillige kan ikke deltage, medmindre de er medlemmer af foreningen, men er der ledige pladser kan værtshospice egne frivillige deltage mod egenbetaling – eller naturligvis ved at blive medlem ( Kontingent på 100 kr.)

Vi håber på en række både hyggelige og givende møder de kommende år.

Vi er selvfølgelig taknemlige for enhver besparelse på leje , foredragsholdere, forplejning m.m. Spørgsmålet om udgifter tages op ved kommende bestyrelsesmøde 1.november 2018, hvorefter der informeres på hjemmesiden.

En specificeret opgørelse af udlæg til mødet vedlagt bilag samt registrerings-  og kontonummer, hvortil beløbet skal overføres, mailes til Susanne Tang  poten@post.tele.dk

Transportskemaer fra mødet sendes ligeledes til hende. Der henstilles til fællestransport. Man skal være medlem af foreningen for at få sin transport dækket.